Trại Hè và Trại Đông của TechTrain

Các trại viên TechTrain học hỏi và phát triển thông qua những thử thách thú vị trong thế giới công nghệ!

Được chắt lọc từ các khóa học Lập trình, Robotics của TechTrain và nhiều khóa học công nghệ thú vị khác. Trại được tổ chức bởi đối tác của TechTrain (yêu cầu đào tạo), hoặc tùy chọn bởi các giảng viên từ TechTrain.

Tìm hiểu thêm về giá cả, chương trình đào tạo và lịch trình!

Điều gì làm Trại của TechTrain đặc biệt?

Xem các khóa học
Môi trường nói tiếng Anh, với giảng viên quốc tế. Học tập theo tiêu chuẩn quốc tế
Các trại sinh sẽ tự hào giới thiệu thành tích của mình cho cha mẹ và bạn bè (trực tuyến và mang về nhà)
Bài tập nhóm huấn luyện các trại viên về tinh thần đồng đội, sự kiên trì và khả năng lãnh đạo
Nhấn mạnh vào tư duy tính toán và kỹ năng giải quyết vấn đề. Và quan trọng hơn cả là niềm vui !!

Liên Hệ Ngay!

Gọi cho chúng tôi theo số (+84) 919 814 707
Hoặc để lại lời nhắn ở đây