Tại TechTrain, chúng tôi sử dụng Micro:Bit để dạy cho trẻ các bài học lập trình từ những bước đầu tiên. Với kinh nghiệm của mình, đội ngũ Giáo viên của TechTrain sẽ hướng dẫn các bé biết cách sử dụng Micro:Bit, làm cho các bài học lập trình trở nên dễ dàng và vui vẻ hơn rất nhiều!

Đây cũng là cách giúp kích thích sự sáng tạo của trẻ để các con có thể làm ra bất cứ thứ gì! 


Cùng TechTrain xem 1 bé Micro:Bit sẽ hoạt động như thế nào nhé!

Tags