Dịch Vụ Giáo Dục

TechTrain đảm bảo cách tiếp cận đối với công nghệ hiện đại và phù hợp với mục tiêu của tổ chức bạn. Chiến lược cung cấp công nghệhọc tập nâng cao công nghệ (TEL) hiệu quả thể hiện cam kết của bạn trong lĩnh vực giáo dục và cho phép bạn tập trung vào mục tiêu cung cấp giáo dục chất lượng cao.  

Hợp tác với TechTrain và để học viên mang thương hiệu của bạn như hành trang cho tương lai và sự nghiệp!

Định Hình
Cách Ứng Dụng Công Nghệ

Lộ trình và tài nguyên học tập hấp dẫn

Cách chúng ta ứng dụng công nghệ rất quan trọng nhằm nổi bật trong thị trường giáo dục đầy cạnh tranh hiện nay. TechTrain sẽ hướng dẫn và xây dựng chiến lược cho bạn để tối ưu hóa sự vận dụng của học viên với mức độ phù hợp của kỹ năng và cho phép tích hợp giữa các môn học.  

Sắp xếp theo các khuôn khổ và tiêu chuẩn quốc tế, chương trình giảng dạy và tài liệu của TechTrain được thiết kế dựa trên: sự tiến bộ trong học tập; các khóa học với thời lượng ngắn; và các khóa trải nghiệm trong các môn học công nghệ khác nhau.

Xem các khóa học
Xây dựng theo chất lượng giáo dục cao nhất
Mục tiêu học tập và tiến bộ kỹ năng xuyên suốt các môn học và lứa tuổi
Phù hợp và đã được chứng minh bởi các tiêu chuẩn quốc tế

Thiết Lập
Chiến Lược Học Tập Ứng Dụng Công Nghệ

Những tiến bộ trong công nghệ đã cách mạng hóa tiềm năng của giáo dục. Chiến lược TEL thành công sẽ mang lại cho tổ chức của bạn lợi thế sớm và xây dựng danh tiếng của bạn như một nhà tiên phong trong lĩnh vực này.  

Với chuyên môn phong phú trong việc áp dụng các công nghệ và nền tảng học tập, TechTrain hợp tác với bạn để cùng nhau xây dựng, đào tạo và triển khai cho một chiến lược TEL phù hợp với nhu cầu của bạn.