CHƯƠNG TRÌNH CODE TOOLS

Mỗi khóa học cung cấp cho học viên kiến thức căn bản về các loại phần mềm lập trình khác nhau.

TRỞ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Sau đây là 3 khóa học trong chương trình này

Game Coder (7 đến 12 tuổi)

Học lập trình bằng cách kéo và thả các khối lập trình. Game Coder dạy các khái niệm công nghệ cơ bản cho học viên để viết được các thuật toán, suy nghĩ logic và sáng tạo, thiết kế đồ họa và hơn thế nữa.

Kết quả sau khi học

Thiết kế và lập trình các trò chơi tương tác được bao gồm các nhân vật tự tạo, nhiều cấp độ và điều khiển bằng tay cầm.

Thông Tin Khóa Học
24 Buổi / Khóa
2 Buổi / Tuần
90 Phút / Buổi
Học Phí:
10,080,000 VND
ĐĂNG KÝ NGAY
App Coder (7 đến 12 tuổi)

Khóa học này giới thiệu các khái niệm tư duy thiết kế và lập trình bằng cách đưa học viên qua quá trình tạo ra một ứng dụng di động thực sự.

Kết quả sau khi học

thiết kế và lập trình các ứng dụng điện thoại, sau đó tải các ứng dụng đó lên các smartphone.

Thông Tin Khóa Học
24 Buổi / Khóa
2 Buổi / Tuần
90 Phút / Buổi
Học Phí:
10,080,000 VND
ĐĂNG KÝ NGAY
Web Coder (9 đến 15 tuổi)

Khóa học này giới thiệu thế giới phát triển web thông qua ngôn ngữ lập trình văn bản phổ biến: JavaScript. Học viên kết hợp sử dụng HTML, CSS và JavaScript để lập trình và đăng tải một trang web thực thụ có thể tương tác được.

Kết quả sau khi học

Tạo một trang web của riêng mình để thể hiện tính cách và sở thích cá nhân.

Thông Tin Khóa Học
24 Buổi / Khóa
2 Buổi / Tuần
90 Phút / Buổi
Học Phí:
11,520,000 VND
ĐĂNG KÝ NGAY
TRỞ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Phân vân không chắc khóa học nào phù hợp với con bạn?
Hãy Liên hệ ngay với chúng tôi để chọn được khóa học phù hợp nhất cho sở thích của bé.