CHƯƠNG TRÌNH 3D WORLD

Bé có thể tương tác với các mô hình 3D của mình trong các chương trình thực tế ảo (VR) và thậm chí in các mô hình đó bằng máy in 3D.

TRỞ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Sau đây là 6 khóa học trong chương trình này

3D Explorer (7 đến 11 tuổi)

Tìm hiểu nền tảng của thiết kế 3D. Học cách điều hướng và tương tác với các khối 3D cơ bản, sau đó bắt đầu tạo các mô hình 3D bằng nhiều kỹ thuật khác nhau.

Kết quả sau khi học

Tạo và sửa đổi các khối 3D cơ bản và thêm họa tiết, màu sắc và ánh sáng cho chúng.

Thông Tin Khóa Học
12 Buổi / Khóa
Độ dài khóa học: 12 Tuần
1 Buổi / Tuần
60 Phút / Buổi
Học Phí:
3,600,000 VND
ĐĂNG KÝ NGAY
3D Builder 1 (12 đến 16 tuổi)

Sử dụng phần mềm 3D cao cấp để xây dựng các khối cơ bản. Tạo các cấu trúc tuyệt vời bằng cách điều chỉnh đỉnh, cạnh và đa giác của các hình. Học cách sử dụng ánh sáng và khám phá quá trình render.

Kết quả sau khi học

Tạo một minh họa kỹ thuật số 3D đầu tiên của bạn: Hình render tĩnh của một vật mình tạo ra

Thông Tin Khóa Học
12 Buổi / Khóa
Độ dài khóa học: 6 Tuần
2 Buổi / Tuần
90 Phút / Buổi
Học Phí:
5,400,000 VND
ĐĂNG KÝ NGAY
3D Builder 2 (12 đến 16 tuổi)

Tìm hiểu các kỹ thuật nâng cao để tạo mô hình 3D: hoa văn, ánh sáng và render. Đi sâu vào các công cụ tạo mô hình đa dạng để xây dựng các vật phức tạp hơn. Làm việc trên cả mô hình bề mặt cứng và mô hình hữu cơ.

Kết quả sau khi học

Xây dựng các mô hình 3D tiên tiến, tạo ra một cảnh 3D hoàn chỉnh về một chủ đề và môi trường.

Thông Tin Khóa Học
12 Buổi / Khóa
Độ dài khóa học: 6 Tuần
2 Buổi / Tuần
90 Phút / Buổi
Học Phí:
5,400,000 VND
ĐĂNG KÝ NGAY
3D Builder 3 (12 đến 16 tuổi)

Khám phá thế giới hoạt hình bằng cách di chuyển các vật thể trong môi trường 3D để nó trở nên sống động. Tìm hiểu cách sử dụng chuyển động của camera 3D với các kỹ thuật tương tự được sử dụng trong quay phim trực tiếp. Tìm hiểu các nguyên tắc hoạt hình, thiết kế chuyển động và chỉnh sửa tốc độ chuyển động.

Kết quả sau khi học

Tạo ra một clip ngắn của một vật chuyển động.

Thông Tin Khóa Học
12 Buổi / Khóa
Độ dài khóa học: 6 Tuần
2 Buổi / Tuần
90 Phút / Buổi
Học Phí:
5,400,000 VND
ĐĂNG KÝ NGAY
3D Builder 4 (12 đến 16 tuổi)

Tìm hiểu các kỹ thuật nâng cao trong hoạt hình 3D: thiết kế chuyển động tiên tiến, xương và gắn khớp và các hiệu ứng hạt. Khám phá các hiệu ứng hạt bằng cách tự động hóa nhiều yếu tố nhỏ hơn vào cảnh.

Kết quả sau khi học

Tạo một clip hoạt hình ngắn hoàn toàn trong môi trường 3D.

Thông Tin Khóa Học
12 Buổi / Khóa
Độ dài khóa học: 6 Tuần
2 Buổi / Tuần
90 Phút / Buổi
Học Phí:
5,400,000 VND
ĐĂNG KÝ NGAY
3D Lab (12 đến 16 tuổi)

3D Lab giới thiệu các ứng dụng thực tiễn của thiết kế 3D.

Kết quả sau khi học

Tích hợp các đối tượng 3D vào các ứng dụng khác nhau như thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR), video game và công nghệ in 3D.

Thông Tin Khóa Học
12 Buổi / Khóa
Độ dài khóa học: 6 Tuần
2 Buổi / Tuần
90 Phút / Buổi
Học Phí:
5,400,000 VND
ĐĂNG KÝ NGAY
TRỞ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Phân vân không chắc khóa học nào phù hợp với con bạn?
Hãy Liên hệ ngay với chúng tôi để chọn được khóa học phù hợp nhất cho sở thích của bé.